kapele

Društvo ustupa porodicama preminulog kapele za primanje saučešća na dva gradska groblja „Čepurci“ i „Zagorič“, svakog dana u zakazanom terminu. Porodica otvara Zahtjev za korišćenje kapele u prodavnici pogrebne opreme na gradskom groblju „Čepurci“.

Cijena je utvrđena po započetom času korišćenja, a definisana je Cjenovnikom pogrebnih usluga i usluga održavanja i uređivanja groblja  broj 5088/1 od 08.11.2021.godine.