dostupnost kapela

 

Stanje ažurirano 30 01. 2023. god.

 

 

GRADSKO GROBLJE "ČEPURCI"


Kapela 1. Leković Milka-saučešće se prima dana 30.01.2023. od 13 do 16 časova, i 31.01. 2023. od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana.

Kapela 2. Tomašević Božidar - saučešće se prima 30.01.2023. od 10 do 15 časova i 31.01.2023. od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana.


Kapela 3.Sekulić Slobodan - saučešće se prima 31.01. od 12 do 13,30 časova, kada će se obaviti sahrana.

Kapela 4. Kotlaš  Anka-saučešće se prima dana 30.01.2023. od 10 do 14 časova, sahrana će se obaviti dana 31.01.2023. na groblju Mojdžu - Herceg Novi u 14 časova.

Kapela 5. Lučić Marica u obradi


GRADSKO GROBLJE * ZAGORIČ*
 
Kapela 1. Jakovljević Vladan - saučešće se prima 31.01.2023. od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana.