dostupnost kapela

 

Stanje ažurirano 24. 09. 2020.god.

 

 

GRADSKO GROBLJE "ČEPURCI"

 

Kapela 1. Vukčević Milan - sahrana u krugu porodice 25.09.2020. u 12 časova na gradskom groblju Čepurci.

Kapela 2. Slobodna.

Kapela 3. Slobodna.

Kapela 4. Slobodna.


Kapela 5. Slobodna.


GRADSKO GROBLJE "ZAGORIČ

Kapela 1. Slobodna