dostupnost kapela

 

Stanje ažurirano 28. 07. 2021. god

 

 

GRADSKO GROBLJE "ČEPURCI"

Kapela 1. Slobodna 

Kapela 2. Đurović Velizar - sahrana u krugu porodice 28.07.2021. na mjesnom groblju u Danilovgrad.
Kapela 3. Ivanović Radoje - sahrana u krugu porodice 28.07.2021. na groblju Vrbica - Kuči.

Kapela 4. Slobodna.

  

Kapela 5. Slobodna.





GRADSKO GROBLJE "ZAGORIČ

Kapela 1. Slobodna.