dostupnost kapela

 

Stanje ažurirano 14. 05. 2021. god

 

 

GRADSKO GROBLJE "ČEPURCI"

Kapela 1. Vuković Milena- sahrana u krugu porodice  14.05.2021. na gradskom groblju Čepurci.

Kapela 2. Slobodna.

Kapela 3. Slobodna.

Kapela 4. Slobodna.

Kapela 5. Slobodna.
GRADSKO GROBLJE "ZAGORIČ

 Kapela 1. Stešević Radomir - sahrana u krugu porodice 15.05.2021. na groblju Zagorič