dostupnost kapela

 

Stanje ažurirano  06.08. 2020.god.

 

 

GRADSKO GROBLJE "ČEPURCI"

 

Kapela 1. Slobodna.

Kapela 2. Slobodna

Kapela 3. Slobodna

Kapela 4. Slobodna


Kapela 5. Slobodna.


GRADSKO GROBLJE "ZAGORIČ

Kapela 1. Slobodna.