dostupnost kapela


Stanje ažurirano 18.03.2019


 

GRADSKO GROBLJE "ČEPURCI"

Kapela 1. Kostić Petar 18.03.2019. od 10 časova do 19.03.2019. do 12 časova. Sahrana će se obaviti u Rvašima u 14 časova.

Kapela 2. Bojić Ranko 18.03.2019. od 9 časova do 19.03.2019. do 10 časova. Sahrana će se obaviti u Dragovića Polje u 13 časova. 

Kapela 3. Simonović Đuka od 18.03.2019. od 10 do 19.03.2019. do 12 časova. Sahrana će se obaviti 19.03.2019. u selu Osreci- Donja Morača u 15 časova.

Kapela 4. Slobodna

Kapela 5. Slobodna

GRADSKO GROBLJE "ZAGORIČ"

Kapela 1. Slobodna