dostupnost kapela


Stanje ažurirano 18.07.2019.


 

GRADSKO GROBLJE "ČEPURCI"

Kapela 1. Brković Vukašin 16.07.2019. od 14 do 17 časova, 17.07.2019. od 10 do 16 časova i 18.07.2019. od 09 do 11 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova u mjestu Seoca-Piperi.

Kapela 2. Markovic Desanka 17.07.2019. od 12 do 15 časova i 18.07.2019. od 10 do 14 časova.Sahrana će se obaviti na groblju Dračevi Brijeg-Piperi u 15 časova.

Kapela 3. Šofranac Biljana 17.07.2019. od 11 do 16 časova i 18.07.2019. od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova Riječki Grad-Rijeka Crnojevića.

Kapela 4. Slobodna 


Kapela 5. Slobodna.


GRADSKO GROBLJE "ZAGORIČ"

Kapela 1. Dujović Dragan  17.07.2019. od 9 do 16 časova i 18.07.2019. od 10 do 15 časova.Sahrana ce se obaviti u 15 časova na grobliu Zagorič.