dostupnost kapela

 

Stanje ažurirano 20. 10. 2021. god

 

 

GRADSKO GROBLJE "ČEPURCI"


Kapela 1. Drobnjak Milijica - sahrana u krugu porodice 21.10.2021. na groblju u Pljevljima.

Kapela 2. Ljumović Branislav - sahrana u krugu porodice 21.10.2021. na groblju Piperi.
Kapela 3. Slobodna

Kapela 4. Slobodna.

Kapela 5. Slobodna


GRADSKO GROBLJE "ZAGORIČ

Kapela 1. Slobodna