dostupnost kapela


Stanje ažurirano 19. 05.2019.


 

GRADSKO GROBLJE "ČEPURCI"

Kapela 1. Vukmanović Budimir 18.05.2019. od 10 do 15 časova i 19.05.2019. od 10 do 12 časova. Sahrana će se obaviti u selu Utrg-Crmnica u 15 časova.

Kapela 2. Miranović Voislav 19. 05. od 09 do 12 časova. Sahrana će se obaviti u Donje Kokote u 15 časova.

Kapela 3 Vešović Milka 19.05.2019. od 9 do 15 časova i 20.05.2019. od 9 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u Lijevu Rijeku u 15 časova.

Kapela 4. Raičković Miruna 19.05.2019. od 10 do 14,30 časova kada će se i obaviti sahrana.

Kapela 5. Pajković Dušanka 18.05.2019. od 10 do 15 časova i 19.05. od 10 do 15 časova. Sahrana će se obaviti na groblju Čepurci u 15 časova.


GRADSKO GROBLJE "ZAGORIČ"

Kapela Vujović Zagorka 19.05.2019. od 09 do 12 časova. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju Vraćenovići - Opština Nikšić u 16 časova.