dostupnost kapela

 

Stanje ažurirano 02. 03. 2021. god

 

 

GRADSKO GROBLJE "ČEPURCI"

Kapela 1. Jovićević Stanka- sahrana u krugu porodice 04.03.2021. na mjesnom groblju Dujeva.

Kapela 2. Popović Bojan -   sahrana u krugu porodice 04.03.2021. na gradskom groblju Čepurci.

Kapela 3. Đurišić Radmila - sahrana u krugu porodice 04.03.2021. na gradskom groblju Čepurci.

Kapela 4. Slobodna.


Kapela 5. Slobodna.


GRADSKO GROBLJE "ZAGORIČ

 Kapela 1. Mileta Milačić-sahrana u krugu porodice 04.03.2021. na gradskom groblju Zagorič.