(registracija i preregistracija)

Nakon smrti nosioca prava korišćenja grobnog mjesta vrši se prenos prava korišćenja grobnog mjesta na naslednike u ostavinskom postupku.

Primjerak pravosnažnog rješenja o nasleđivanju (orginal ili ovjerena kopija) uz Zahtjev za prenos prava korišćenja grobnog mjesta, predaje se na arhivi Društva radnim danima od 07-15h.

Primjerak Zahtjeva se nalazi na sajtu Društva (obrasci).